آرشیو آموزش Apache Kafka

2020-04-18 21:25:09

معرفی و آموزش Apache Kafka

Apache Kafka یک سیستم ارسال پیام انتشار-اشتراک و یک صف قویست، که می تواند حجم بالایی از داده ها را در اختیار داشته باشد و شما را قادر می سازد تا پیام ها را از یک نقطه به نقطه ی دیگر منتقل کنید. کافکا...

اینجا را بخوانید